Tự làm spinner ngay tại nhà với con ốc vít lớn

Ở ốc vít giữa, bạn đưa vòng bi vào, sau đó cố định nó và gắn đinh vít là xong.

Để thực hiện, bạn cần đến 4 ốc vít lớn, vòng bi và 1 đinh vít.

Đầu tiên, bạn dán 4 ốc vít lớn, với 1 ốc vít ở giữa và 3 ốc vít ở 3 cạnh sao cho cân đối.

Ở ốc vít giữa, bạn đưa vòng bi vào, sau đó cố định nó và gắn đinh vít là xong.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *