Tự chế con quay tại nhà với nắp chai và tiền xu

Đầu tiên, bạn cắt miếng gỗ với 3 cạnh, dán các đồng tiền xu lên đó (mỗi cạnh 2 đồng tiền xu).

Để chế tạo, bạn cần một miếng gỗ ép, 6 đồng tiền xu, nắp chai nhựa, 1 que tăm và keo dính sắt.

Đầu tiên, bạn cắt miếng gỗ với 3 cạnh, dán các đồng tiền xu lên đó (mỗi cạnh 2 đồng tiền xu).

Ở phần trung tâm miếng gỗ, bạn đục lỗ, dù 2 nắp chai và tăm để tạo trục xoay.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *