vì sao spinner chậm phổ biến

Ra mắt 20 năm trước tại sao đến bây giờ Spinner mới phổ biến?

Nó được thiết kế để xoay trên ngón tay và dùng để giải trí cho trẻ em và người lớn”. Spinner được một người Mỹ