phương pháp chế con quay từ gỗ

Hướng dẫn chế Spinner từ gỗ

Bạn có thể đánh vecni hay sơn lại thân gỗ để trông hoàn hảo hơn. Bạn cần chuẩn bị – Một đoạn gỗ – 3