hướng dẫn chế spinner từ bút màu

Tự chế spinner chuyên nghiệp bằng bút màu

Bạn có thể tạo một spinner sặc sỡ bằng bút chì màu bằng cách dính chúng lại với nhau bằng keo, sau đó khoan một