cấu tạo Hand Fidget Spinner như thế nào

Cấu tạo của con quay Hand Fidget Spinner như thế nào?

Nút là bộ phận để cố định phần trục giữa của spinner, người sử dụng sẽ cầm vào nút này và làm quay cánh. Con