cách làm con quay xoay lâu hơn

Làm sao để cho con quay spinner quay lâu hơn?

Sau khi spinner đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi gỉ sét, nhúng nó vào trong cồn để loại bỏ các phân tử nước còn

Những mẹo làm con quay giảm stress spinner quay được lâu hơn

Sau khi spinner đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi gỉ sét, nhúng nó vào trong cồn để loại bỏ các phân tử nước còn