cách chơi con quay spinner

Cấu tạo và cách chơi con quay spinner

Ngoài ra, với một loạt các thiết kế tinh tế từ kim loại quý, Spinner nhanh chóng trở thành phong trào sưu tập con quay

Cách chơi con quay spinner như thế nào?

Tuy nhiên đa số các loại spinner đẹp và chất lượng cao đều có thời gian xoay trung bình, bởi các spinner này thường nhẹ